//mezi >< je mozno napsat nadpisecek misto loga

Volba jazyka / Language selection

Hlavní menu


Umíme stavět elektrárny

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí THG.

Více informací


Submenu

Hydrogen energy s.r.o.
nám. Míru 1217 
768 24 Hulín
Czech Republic
IČO: 28646614
DIČ: CZ28646614

E-mail: info@hydrogenenergy.cz

Telefon: +420 602 188 035
Telefon: +420 602 710 166Platba

Pokud není Prodejcem dohodnuto jinak, jsou stanoveny tyto možnosti platby:

• Platba Převodem

na účet Komerční banky, Číslo účtu: 107-2315050247/0100

IBAN: CZ07 0100 0001 0723 1505 0247

BIC / SWIFTOVÝ KÓD: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)

 

Před expedicí zboží požadujeme 100 % uhrazení dohodnuté částky na uvedený bankovní účet.

Požadujeme platbu ve výši 100% z dohodnuté ceny na náš účet před odesláním zboží. V případě bankovního převodu zákazník zaplatí částku uvedenou na faktuře, kterou po dokončení objednávky, obdrží společně s potvrzením objednávky e-mailem. Je nutné použít číslo faktury jako variabilní symbol.

Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího (denní kontrola stavu účtu) je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím.


• Platba Hotově

při převzetí v místě osobního odběru jen na pobočce Hulín (a jen po dohodě s prodejcem).

 Cena, splatnost a platební podmínky

Kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě, včetně naložení na přepravní prostředek uvnitř skladu a popřípadě balení.

Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit dohodnutou kupní cenu, pokud dojde po uzavření smlouvy ke změně obecně závazných předpisů o daních, o clech, dovozních přirážkách a jim podobných plněních, jakož i ke změně kursu Kč k měnám, rozhodným pro plnění dodavatele dle uzavřené smlouvy.

Nabídkové ceníky a ceny v reklamních materiálech Prodávajícího podléhají běžným změnám a nejsou pro Prodávajícího závazné, nestanou-li se součástí smlouvy.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na výzvu Prodávajícího ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.

Výzva k zaplacení kupní ceny může být ve formě faktury - daňového dokladu, nebo zálohové faktury před předáním zboží.


Pokud je Kupující v prodlení s placením, je Prodávající oprávněn zadržet dosud nedodané zboží ze všech kupních smluv s Kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy nebo právo na odstoupení od takové smlouvy.


Za den zaplacení se považuje den připsání peněžité částky na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve výzvě k plnění-faktuře, nebo má-li být placeno dle pokynu Prodávajícího v hotovosti den složení peněžité částky do pokladny prodávajícího v jeho sídle.

Při platbě bankovním převodem se platba považuje za uskutečněnou okamžikem připsání příslušných finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího.


© 2020 Hydrogen energy s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Úvod | Košík | Obchodní podmínky | Doprava | Platba | Reklamace | Kontakty

Nahoru